Wc eend Fresh discs Flower Oasis + Navulling Lime 2 x 6 discs

17.99

Bekijken

Artikelnummer: 8703901982045462 Categorie:

Beschrijving

Wc eend Flower oasis 6 discs + 2 x 6 discs navulling lime
GEBRUIKSAANWIJZING – Zorg ervoor dat het toilet schoon is. 1. KLIKKEN. Lijn de grote knop op de gelhouder uit met de gaten op de handgreep. Verwijder de dop en bewaar deze. 2. PLAATSEN. Plaats het open uiteinde van de gelhouder tegen de blnnenkant van de tolletpot, op een plek waar water stroomtals je doorspoelt. 3. DRUKKEN. Houd de knop Ingedrukt terwljl je de houder tegen de tolletpot duwt totdat de knop kllkt en deze in het volgende gaatjezit. Nietdraaien. 4. DOP SLUITEN. Trek de houder recht terug om een gel disc achter te laten. Plaats de dop stevig terug. Spoel het tollet om de gel disc te actlveren. Na het aanbrengen kan de schijf aantrekkelijk zijn voor jonge kinderen. Gebruik het product op een plaats die voor kinderen het minst zichtbaar is. Geschlkt voor septic tanks.
Gevarenaanduiding
Niet van toepassing
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften

Rate this product

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Wc eend Fresh discs Flower Oasis + Navulling Lime 2 x 6 discs” te beoordelen