Tegel, steen, natuursteen vloerreiniger

22.50

Bekijken

Artikelnummer: 8703901160767895 Categorie:

Beschrijving

MissFloor Tegel-, steen-, natuursteen vloerreiniger is een reiniger voor het diep reinigen of het verwijderen van was van hars, tegels of betonnen oppervlakken. Specifieke formule voor reiniging en detergent van vetten, oliën, inkten, verfresten en verven, roet, smog, rubberresten, lijm en was. Ideaal voor buitengewone reiniging en diepe ontvetting van harsvloeren en voor voorbereiding van betonnen of tegelondergronden vóór mechanische behandeling. MissFloor industrieële vloerreiniger is samengesteld uit speciale ontvettende oplosmiddelen, emulgatoren en middelen, die het meest hardnekkige vuil wegnemen; het schuimt niet en laat geen halo’s achter.
Gebruiksaanwijziging:
MissFloor industriële vloerreiniger dient verdund in water te worden toegepast: van 100 tot 200 ml in een liter voor de diepe reiniging van normale vervuiling en het verder verhogen van de concentratie bij zwaardere, gelaagde of verouderde vloeren. Toepassing: Losliggend vuil door vegen of stofzuigen verwijderen. Maak het oppervlak nat met de wateroplossing en MissFloor tegels-, steen-, natuursteen vloerreiniger door met een zachte vezeldoek, spons, niet schurende schrobborstel een krachtig drukkende draaiende beweging te maken op het te reinigen oppervlak. De op deze manier behandelde oppervlakken hoeven alleen bij sterke vervuiling te worden nagespoeld. Verwijder het opgeloste vuil eenvoudig met een droge vezeldoek. Voer voor kwetsbare oppervlakken of voor andere dan de aangegeven toepassingen eerst een compatibiliteitstest uit. Bij bijzonder grote oppervlakken kan de oplossing rechtstreeks in de tank van de schrob/vloermachine worden gegoten.
LET OP: Wij adviseren u vóór gebruik van MissFloor tegel-, steen-, natuursteen vloerreiniger een proef uit te voeren op een onopvallende, kleurechte plaats. Niet toepassen op wax en geoliede vloeren!
Waarschuwing:
Buiten het bereik van kinderen houden.
Voor gebruik het etiket lezen. Bij het inwinnen van medisch advies het etiket ter beschikking houden.
Dit product kan huidirritatie en oogirritatie veroorzaken:
Bij contact met de huid overmatig afspoelen met water. Bij contact met de ogen minimaal 15 minuten voorzichtig afspoelen met water; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende huid/oog irritatie uw arts raadplegen!
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan een allergische reactie veroorzaken. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.
Niet mengen met andere reinigingsmiddelen. Product niet innemen.
Bevat:
atriumhydroxide en treasodium zout. 1-meyhoxy-2-propanol ethylacetaat. Dioxolaan. PGMEA, propyleenglycolmonomethyl etheracetaat. 2-(2-butoxyethoxy) ethanol. Methylal.
Gevarenaanduidingen:
H255 Licht ontvlambare verdampende vloeistof. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel Veiligheidsaanbevelingen: P101 Houd de verpakking of het etiket van het product bij de hand als u een arts raadpleegt. P102 Buiten bereik van kinderen bewaren. P210 Verwijderd houden van warmtebronnen, vonken / open vuur en verwarmde oppervlakken. Niet roken. P280 Beschermende handschoenen / kleding dragen. Bescherm ogen / gezicht. P310 Neem onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een arts. P501 Product / verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.
Inhoud 1L

Rate this product

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Tegel, steen, natuursteen vloerreiniger” te beoordelen